Kalendář událostí

<<  Září 2020  >>
 po  út  st  čt  pá  so  ne 
   2  3  4  5  6
  7  8  910111213
1617181920
21222324252627
2830    

Krizové řízení

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

je nedílnou součástí řízení státu, organizace či jiné instituce, které mají zájem na svém rozvoji. Jeho cílem je předcházet vzniku možných mimořádných událostí a krizových situací, zajistit všeobecnou přípravu na zvládnutí potenciálně možných krizových situací, zajistit zvládnutí těchto situací v rámci působnosti Středočeského kraje (orgán krizového řízení) a úkolů uložených vyššími orgány krizového řízení, nastartovat obnovu společenského života v postiženém území a další rozvoj.

Aktuálně a v širších souvislostech je krizové řízení chápáno jako nástroj pro zajištění trvale udržitelné společnosti, organizace, území a státu.

 

Druhy krizových stavů:

 

Stav nebezpečí

Tento stav může vyhlásit kterýkoliv hejtman kraje nebo primátor (pro Prahu) a to tehdy jsou-li v případě živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie, nehody nebo jiného nebezpečí ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu, a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek integrovaného záchranného systému. Doba, po kterou může vyhlášený stav trvat je omezena na 30 dní, ovšem v případě potřeby a pádných důvodů je možno požádat vládu o její prodloužení.

 

Nouzový stav

Pokud důvody pro vyhlášení stavu nebezpečí nepominuly, naopak jejich intenzita přesáhne hraniční mez a již nesplňují kritéria pro stav nebezpečí je třeba vyhlásit vyšší stupeň ohrožení, a to nouzový stav, ten vyhlašuje vláda v případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost.

 

Stav ohrožení státu

V případě, že je bezprostředně ohrožena svrchovanost státu nebo územní celistvost státu anebo jeho demokratické základy, je parlamentem České republiky vyhlášen stav ohrožení státu. Pro vyhlášení tohoto stavu je třeba, aby s jeho vyhlášením souhlasila nadpoloviční většina všech poslanců a nadpoloviční většina všech senátorů.

 

Válečný stav

Jedná se o nejzávažnější stav. Je vyhlašován parlamentem České republiky v situaci, kdy je ČR napadena, nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení.

 

 

Vyrozumění při vzniku mimořádné události

 

Místem pro příjem a vyhodnocení informací o mimořádných událostech je Operační a informační středisko Integrovaného záchranného systému kraje (dále jen OPIS IZS), zřízené u Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje.

  

  • 112    Jednotné evropské číslo tísňového volání.
  • 150    Hasičský záchranný sbor ČR.
  • 155    Zdravotnická záchranná služba.
  • 158    Policie ČR.

 

Prvotní informace o mimořádné události musí mít tyto náležitosti:

 

  • co se stalo, jaký je rozsah mimořádné události,
  • zda jsou usmrceny, zraněny nebo ohroženy osoby,
  • kde k mimořádné události došlo, popis místa a orientace k místu,
  • kdo mimořádnou událost hlásí, odkud a z jakého telefonního čísla.

 

 Více informací: https://www.hzscr.cz/web-krizove-rizeni.aspx