Kalendář událostí

<<  Únor 2020  >>
 po  út  st  čt  pá  so  ne 
       1  2
  3  4  5  6  7  8  9
1112131416
171819202123
242526272829 

Úřední deska

Vyhláška - záměr prodeje pozemků

VYHLÁŠKA    

01/2017

 Obec Lešetice – Obecní úřad  oznamuje v souladu s ustanovením § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů

 záměr prodat 

 • Parc.č. 107/2,  zahrada o výměře 117 m2
 • Parc.č. 95, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 34 m2
 • Parc.č. 32, zahrada o výměře 163 m2
 • Parc. č. 152/1, trvalý travní porost o výměře 418 m2
 • Parc.č. 65/2, zahrada o výměře 17 m2
 • Parc.č. 81/3, jiná plocha , ostatní plocha o výměře 34 m2
 • Parc.č. 82/2, zahrada o výměře 178 m2
 • Parc.č. 139/2, zahrada o výměře 117 m2
 • Parc.č. 41/3, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 67 m2
 • Parc.č. 54/2, zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 10 m2
 • Nově vytvořenou parc.č. 155/5,ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 m2, která vznikla oddělením z původní parcely č. 155/2 dle geometrického plánu č. 236-155/2016
 • Nově vytvořenou parc.č. 66/10,ostatní plocha, ostatní komunikace  o výměře 5 m2, která vznikla oddělením z původní parcely č. 66/1 dle geometrického plánu č. 232-151/2016
 • Nově vytvořenou parc.č.143/10,ostatní plocha, ostatní komunikace  o výměře 17 m2, která vznikla oddělením z původní parcely č. 143/8 dle geometrického plánu č. 234-153/2016
 • Nově vytvořenou parc.č.153/10,ostatní plocha,  neplodná půda  o výměře 97 m2, která vznikla oddělením z původní parcely č. 153/5  dle geometrického plánu č. 231-150/2016
 • Nově vytvořenou parc.č.153/11,ostatní plocha,  neplodná půda  o výměře 27 m2, která vznikla oddělením z původní parcely č. 153/1  dle geometrického plánu č. 231-150/2016
 • Nově vytvořenou parc.č.66/11,ostatní plocha, ostatní komunikace  o výměře 249 m2, která vznikla oddělením z původní parcely č. 66/1  dle geometrického plánu č. 238-204/2016
 • Nově vytvořenou parc.č.66/9,ostatní plocha, ostatní komunikace  o výměře 65 m2, která vznikla oddělením z původní parcely č. 66/1  dle geometrického plánu č. 233-152/2016
 • Nově vytvořenou parc.č.218/7, lesní pozemek  o výměře11 m2, která vznikla oddělením z původní parcely č. 218/2  dle geometrického plánu č. 230-149/2016
 • Nově vytvořenou parc.č.218/6, lesní pozemek  o výměře 194 m2, která vznikla oddělením z původní parcely č. 218/2  dle geometrického plánu č. 230-149/2016
 • Nově vytvořenou parc.č.207/3,  ostatní plocha, ostatní komunikace   o výměře 28 m2, která vznikla oddělením z původní parcely č. 207/1  dle geometrického plánu č. 230-149/2016
 • Nově vytvořenou parc.č.210/2, lesní pozemek  o výměře 48 m2, která vznikla oddělením z původní parcely č. 210  dle geometrického plánu č. 230-149/2016
 • Nově vytvořenou parc.č.206/2, lesní pozemek  o výměře 59 m2, která vznikla oddělením z původní parcely č. 206  dle geometrického plánu č. 230-149/2016

Nemovitosti jsou vedeny ve veřejném seznamu vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram na listu vlastnictví č. 10001 pro obec i katastrální území Lešetice.

Nedílnou součástí tohoto záměru jsou citované geometrické plány, které byly vypracovány Ing. Rudolfem Smíškem, Příbram VII, Březohorská 253.

Záměr prodeje výše uvedených pozemků byl schválen  zastupiteli obce Lešetice  dne  6.3.2017. 

Toto oznámení bude vyvěšeno na úřední desce nejméně po dobu 15ti dnů. 

Zájemci se mohou přihlásit nejpozději do  23.3.2017.

Jaromír Nusl

starosta obce

Vyvěšeno  7.3.2017

Sejmuto  23.3.2017