Kalendář událostí

<<  Březen 2019  >>
 po  út  st  čt  pá  so  ne 
      1  3
  4  5  6  7  8  910
1213141517
18192021222324
25262728293031

Úřední deska

Zpráva o činnosti OÚ Lešetice za rok 2012

Tak jako každý rok se i tento rok ubíral v duchu spolupráce občanů, zastupitelů, klubu důchodců a sboru dobrovolných hasičů. 

Hned na začátku roku byli členové inventární komise vyzváni k provedení inventury majetku obce, která proběhla následně v měsíci lednu a v souladu s písemnou evidencí, o výsledku bylo informováno zastupitelstvo obce na svém únorovém zasedání. 

V naší obci si v zimním období místní komunikace udržujeme sami dle potřeby, a to pouze prohrnováním a plužením. Letošní zima byla velmi silná a přívaly sněhu byly téměř denní záležitostí. I v tom to náročném období  bylo velkou snahou udržet místní komunikace jízdné, a to i v brzkých ranních hodinách. 

Již tradičně v únoru pořádáme dětský karneval plný soutěží a vyhodnocení masek, kterého se účastní nejen naši nejmenší spoluobčané, ale i děti z okolních vesnic. 

Měsíc březen patří našim ženám, kdy v rámci Sousedského posezení jsme s nimi oslavili MDŽ. 

Přicházející jaro, jsme přivítali správným jarním úklidem, a to za vydatného přičinění členů SDH a členů Klubu důchodců. Dále se v obci zorganizoval sběr kovošrotu. 

Na návsi naší obce, kde máme kapličku zní po celý rok zvonek, vždy ráno v 7:00, v pravé poledne a večer v 18:00, jedinou výjimkou je čas velikonoční, kdy na Zelený čtvrtek  nahradí zvonění zvuk pravých rachtaček a klapaček, se kterými děti chodí ve stejný čas, kdy jindy zvonek zvoní po vsi  a své koledování zakončí na Bílou sobotu. 

Členové SDH se aktivně podíleli na přípravě a zajištění požární hlídky 30.4. při pálení čarodějnic, které každoročně v obci dodržujeme. Na již zmíněných čarodějnicích došlo k zužitkování např. větví po odvětvení a materiálu, který se nashromáždil při jarním úklidu veřejného prostranství a od občanů. 

1.května jsme se členy SDH oslavili  svátek Sv. Floriána – patrona hasičů, účastí na mši ve farním kostele na Slivici.  

Měsíc květen, konkrétně druhou květnovou neděli společně slavíme Den matek. Tento den patří maminkám a babičkám, které potěší předaná kytička a malé pohoštění. 

 V tomto měsíci také členové SDH provedli kontrolu požární techniky, úklid požární zbrojnice. 

V měsíci červnu jsme měli významnou událost, a to Vítání občánků. Popřát přišli našim nejmenším v podobě hudebního dárku i členové pěveckého sboru Slivičáček. 

V průběhu letních měsíců jsme udržovali  veřejná prostranství úklidem a sečením trávy. V tom to roce obec zakoupila nové mulčovací zařízení, jak pro ruční použití, tak i zařízení, které lze zapojit za traktor a je tak možno udržovat i velké  plochy. Zatím nebylo využito v plné míře, ale jsem přesvědčen, že následující roky najdou pro tyto zařízení své využití. 

Po silném krupobití byla poničena střešní krytina na budově čp. 9. Byla provedena její oprava a odstranění všech vzniklých škod. 

Při podzimních brigádách se připravovalo dřevo do Kulturního Klubu, členové SDH provedli druhou etapu sběru kovošrotu a příprava strojní techniky na zimní období. 

Začátkem prosince byl již tradičně na návsi u kapličky postaven vánoční strom a provedla se adventní výzdoba obce. Výzdoba byla obohacena zavěšením světelného zvonu na štít kapličky. V adventní čas jsme se pravidelně každou neděli scházeli s dětmi u vánočního stromu, společně zapálili prskavky a každé z dětí si odneslo drobnou sladkost. Na Štědrý den jsme u vánočního stromu společně zazpívali koledy a na Nový rok jsme se sešli 15 minut po půlnoci k přípitku a popřáli do Nového roku. 

Letošní rok připravilo zastupitelstvo pro spoluobčany  PF 2013 v podobě přání a dárkového sáčku čaje. 

Za přispění skautského oddílu pod vedením Jaromíra Nusla, ml. bylo i letošní rok do obce přivezeno Betlémské světlo a poté ho skauti roznášeli po domech v obci. 

V průběhu celého roku členové komise pro občanské záležitosti navštěvovali své spoluobčany, při příležitosti jejich životního jubilea. 

 

Obec Lešetice úzce spolupracuje s místní organizací Klubu důchodců a SDH Lešetice. 

V průběhu celého roku obec dodavatelsky provádí odvoz komunálního odpadu – zajišťují Technické služby Příbram, dále pak  odvoz tříděného odpadu – zajišťuje firma AMT Příbram  a odvoz nebezpečného odpadu. 

 

 

V Lešeticích  1. února 2013                                                   za OÚ Lešetice

                                                                                     Jaromír Nusl - starosta