Výzva k podání nabídek - zpracování územního plánu obce Lešetice

Výzvu k podání nabídky na zpracování nového územního plánu obce Lešetice si stáhněte na následujících odkazech:

 

Výzva k podání nabídky na zhotovení ÚP

Příloha č. 1 - čestné prohlášení účastníka

Příloha č. 2 - cenová a termínová nabídka 

Příloha č. 3 - návrh smlouvy o dílo

Doplňující informace