Výběr zhotovitele územního plánu obce Lešetice

Zastupitelstvo obce vybralo na základě obdržených nabídek zhotovitele ÚP Lešetice.

Vítěznou nabídku podal Ing. arch. Milan Salaba.  

Zápis o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek na zpracování nového územního plánu obce Lešetice si stáhněte na následujícím odkazu:

 

Zápis o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek