Kalendář událostí

<<  Únor 2019  >>
 po  út  st  čt  pá  so  ne 
      1  2  3
  7  8  910
14151617
212224
28   

Úřední deska

Zápis 1.2.2013

č.j. 4/2013/js

Zápis ze zasedání zastupitelstva konaného dne 01. 02. 2013 od 19:00

Přítomni:   J. Nusl; H. Hájková; B. Kratochvílová, J. Svádová, F. Karas; D. Bartoš

Omluven:   P. Karas

 

Navržený program:

1)  Schválení programu schůze + ověřovatelů zápisu

2)  Cena a návrh příspěvku obce na známky TKO /popelnice/ na r. 2013

3)  Došlá pošta

 

Jednání:

  ad 1)    program schůze byl schválen – v počtu pro 6 hlasů. Ověřovatelé zápisu F. Karas a H. Hájková

 ad 2)    starosta obce seznámil zastupitele s výší poplatku za odvoz TKO pro rok 2013, který za číslo popisné činí 1 746,- Kč za jednu nádobu.

            Zastupitelstvo projednalo a odsouhlasilo příspěvek za jednu nádobu na jedno číslo popisné v částce 946,- Kč a doplatek občana bude ve výši 800,- Kč za jednu nádobu. Sleva na známku je pouze pro osobu s trvalým pobytem v obci Lešetice. Na druhou a další nádobu obec nebude přispívat. Pro chataře jsou k zakoupení jednorázové známky v hodnotě 50,- Kč za jeden kus – schváleno v počtu 6 hlasů

 

Usnesení:

            ad 1)    zastupitelstvo obce Lešetice schválilo program schůze a ověřovatele zápisu

Výsledek hlasování:                   Pro: 6               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 2)    zastupitelstvo obce Lešetice schválilo výši příspěvku za známku TKO pro rok 2013

Výsledek hlasování:                 Pro:6                Proti:0               Zdrželi se:0

 

konec zastupitelstva 21:00

Ověřovatelé zápisu a usnesení:   F. Karas, H. Hájková                                                       Starosta:   Jaromír Nusl

 

Vyvěšeno:                                 02. 02. 2013                                                Sejmuto:  28. 02. 2013