Kalendář událostí

<<  Únor 2019  >>
 po  út  st  čt  pá  so  ne 
      1  2  3
  7  8  910
14151617
212224
28   

Úřední deska

Zápis 1.3.2013

č.j. 5/2013/js

Zápis ze zasedání zastupitelstva konaného dne 01. 03. 2013 od 19:00

Přítomni:   J. Nusl; H. Hájková; B. Kratochvílová, J. Svádová, F. Karas; D. Bartoš

Omluven:   P. Karas

 

Navržený program:

1)  Program zasedání, jmenování ověřovatelů zápisu

2)  Přezkoumání hospodaření obce za r. 2012

3)  Nákup stolů a židlí do Kulturního klubu

4)  Příspěvek okrsku SDH  č. 4 Milín

5)  Příspěvek SDH Lešetice

6)  Žádost o povolení sjezdu ze stavební parcely

7)  Volně pobíhající psi – vyhláška

8)  Dětský den 2013 – program

9)  Rozšíření veřejného osvětlení a rozhlasu

10)  Rozšíření pojištění majetku obce

11)  Pokácení dřevin v areálu UK Lešetice 

Jednání:

            ad 1)    program schůze byl schválen – v počtu pro 6 hlasů. Ověřovatelé zápisu B. Kratochvílová a D. Bartoš 

ad 2)     starosta obce seznámil zastupitele s výsledkem přezkoumání hospodaření obce, které proběhlo dne 21. 2. 2013, zjištěné nedostatky budou následně odstraněny, zápis o přezkoumání hospodaření obce, spolu se závěrečným účtem a zprávou o činnosti budou umístěny na úřední desku a elektronickou vývěsku – bereme na vědomí – v počtu 6 hlasů 

ad 3)     starosta obce seznámil zastupitele s návrhem na pořízení stolů a židlí do kulturního klubu – schváleno v počtu 6 hlasů 

ad 4)     starosta obce seznámil zastupitele s požadavkem týkající se příspěvku okrsku č. 4 Milín. Navrhovaný roční příspěvek je ve výši 1 000,- Kč – bude ještě předmětem dalšího jednání 

ad 5)     starosta obce přednesl návrh na rozšíření výzbroje a výstroje pro SDH Lešetice, předpokládaná investice ve výši 35 000,- Kč – schváleno v počtu 6 hlasů 

ad 6)     starosta obce seznámil zastupitele s žádostí manželů Šefčíkových o povolení sjezdu ze stavební parcely č. 275/22 na 275/2 a 143/8 v k.ú. Lešetice – schváleno v počtu 6 hlasů 

ad 7)     starosta obce informoval zastupitele s problémem volně pobíhajících psů v obci. Po dohodě bude zpracovaná vyhláška týkající se zákazu volného pohybu psů bez majitele – schváleno v počtu 6 hlasů 

ad 8)     starosta obce seznámil zastupitele s návrhem uspořádání Dne dětí pro letošní rok, a to v podobě zájezdu do ZOO Dvůr Králové. Obec uhradí autobusovou dopravu, předpokládaná cena je ve výši 10 000,- Kč – schváleno v počtu 6 hlasů 

ad 9)     starosta obce seznámil zastupitele s územním řízením o umístění stavby Lešetice – VN, TS, NN p. 138/1 a rozšířením veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu pro jižní část obce Lešetice – bereme na vědomí 

ad 10)   starosta obce seznámil zastupitele s nutností rozšíření pojištění majetku, konkrétně o dataloger (dálkový odečet spotřeby vody) – schváleno v počtu 6 hlasů 

ad 11)   starosta obce seznámil zastupitele s požadavkem Správy budov a zařízení UK Lešetice na pokácení vybraných 7 ks dřevin, u kterých hrozí pád a poškození přilehlých nemovitostí – schváleno v počtu 6 hlasů 

 

Usnesení:

            ad 1)    zastupitelstvo obce Lešetice schválilo program schůze a ověřovatele zápisu

Výsledek hlasování:                   Pro: 6               Proti: 0             Zdrželi se: 0           

            ad 2)    zastupitelstvo obce Lešetice bere na vědomí

Výsledek hlasování:                 Pro: 6                Proti: 0               Zdrželi se: 0 

            ad 3)    zastupitelstvo obce Lešetice schválilo pořízení

Výsledek hlasování:                 Pro: 6                Proti: 0               Zdrželi se: 0 

           ad 4)    zastupitelstvo obce Lešetice bere na vědomí

Výsledek hlasování:                 Pro: 6                Proti: 0               Zdrželi se: 0 

            ad 5)    zastupitelstvo obce Lešetice schválilo zakoupení výzbroje a výstroje pro SDH Lešetice

Výsledek hlasování:                 Pro: 6                Proti: 0               Zdrželi se: 0 

            ad 6)    zastupitelstvo obce Lešetice schválilo povolení sjezdu ze stavební parcely č. 275/22

Výsledek hlasování:                 Pro: 6                Proti: 0               Zdrželi se: 0 

            ad 7)    zastupitelstvo obce Lešetice schválilo návrh na vydání vyhlášky 

Výsledek hlasování:                 Pro: 6                Proti: 0               Zdrželi se: 0 

            ad 8)    zastupitelstvo obce Lešetice schválilo uspořádání Dne dětí formou zájezdu do ZOO Dvůr Králové 

                        Výsledek hlasování:                 Pro: 6                Proti: 0               Zdrželi se: 0 

            ad 9)    zastupitelstvo obce Lešetice bere na vědomí

Výsledek hlasování:                 Pro: 6                Proti: 0               Zdrželi se: 0 

            ad 10)   zastupitelstvo obce Lešetice schválilo rozšíření pojištění majetku obce o dataloger

Výsledek hlasování:                 Pro: 6                Proti: 0               Zdrželi se: 0 

            ad 11)   zastupitelstvo obce Lešetice schválilo pokácení dřevin v areálu UK

Výsledek hlasování:                 Pro: 6                Proti: 0               Zdrželi se: 0 

                         

konec zastupitelstva 22:00 

Ověřovatelé zápisu a usnesení:   B. Kratochvílová,  D. Bartoš                                            Starosta:   Jaromír Nusl

Vyvěšeno:                                 02. 03. 2013                                                Sejmuto:  31. 03. 2013