Kalendář událostí

<<  Únor 2019  >>
 po  út  st  čt  pá  so  ne 
      1  2  3
  7  8  910
14151617
212224
28   

Úřední deska

Zápis 7.6.2013

č.j. 12/2013/js

Zápis ze zasedání zastupitelstva konaného dne 07. 06. 2013 od 19:00

Přítomni:   J. Nusl; B. Kratochvílová, J. Svádová, D. Bartoš

Omluven:  H. Hájková; F. Karas; P. Karas

Navržený program:

1)   Program zasedání, jmenování ověřovatelů zápisu

2)   Prodej pozemku pod trafostanici pro připojení el. energie rodinných domků v jižní části

   obce Lešetice

3)   Projednání žádosti p. Šefčíka k existenci sítí na p.č. 275/22 v k.ú. Lešetice

4)   Projednání nájemní smlouvy s ČT

5)   Projednání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na opravu fary Slivice

6)   Návrh změny úředních hodin Obecního úřadu Lešetice

Jednání:

ad 1) program schůze byl schválen – v počtu pro 4 hlasů. Ověřovatelé zápisu D. Bartoš a B. Kratochvílová.

ad 2) starosta obce seznámil zastupitele s návrhem na uzavření budoucí kupní smlouvy na pozemek p.č. 275/8 a 275/2 o výměře 17 m2 v k.ú. Lešetice. Navrhovaná kupní cena je 150 Kč/m2. Zastupitelé s navrhovanou cenou a prodejem souhlasí – schváleno v počtu pro 4 hlasy

ad 3)  zastupitelé obce projednali žádost pana Šefčíka, uvedený pozemek není dotčen inženýrskými sítěmi (el. sítě, plyn, vodovodní řad a telekomunikace) – bereme na vědomí

ad 4)  starosta obce seznámil zastupitele s návrhem nájemní smlouvy s Českou televizí za účelem natáčení filmu Piknik. Zastupitelé se zněním nájemní smlouvy souhlasí – schváleno v počtu pro 4 hlasy

ad 5)  starosta obce seznámil zastupitele s žádostí Farního úřadu Slivice o finanční výpomoc na rekonstrukci vnitřních prostorů fary Slivice. Zastupitelé odsouhlasili poskytnutí příspěvku ve výši 15 000 Kč – schváleno v počtu 4 hlasy

ad 6) zastupitelé obce projednali návrh změny úředních hodin a zasedání zastupitelstva obce Lešetice. Nově od 1. 7. 2013 budou úřední hodiny vždy v pondělí od 19:00 – 20:00 a první pondělí v měsíci od 19:00 zasedání zastupitelstva – schváleno v počtu 4 hlasy

 

Usnesení: 

ad 1)    zastupitelstvo obce Lešetice schválilo program schůze a ověřovatele zápisu

Výsledek hlasování:                   Pro: 4               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 2)    zastupitelstvo obce Lešetice schválilo prodej pozemku p.č. 275/8 a 275/2 v k.ú. Lešetice

Výsledek hlasování:                   Pro: 4               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 3)    zastupitelstvo obce Lešetice bere na vědomí

ad 4)    zastupitelstvo obce Lešetice schválilo nájemní smlouvu týkající se pronájmu obecních pozemků 

Výsledek hlasování:                   Pro: 4               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 5)    zastupitelstvo obce Lešetice schválilo poskytnutí finančního příspěvku Farnímu úřadu Slivice 

Výsledek hlasování:                   Pro: 4               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 6)    zastupitelstvo obce Lešetice schválilo změnu úředních hodin a zasedání zastupitelstva

Výsledek hlasování:                   Pro: 4               Proti: 0             Zdrželi se: 0

konec zastupitelstva 21:00

Ověřovatelé zápisu a usnesení:   D. Bartoš, B. Kratochvílová                                                    Starosta:   Jaromír Nusl                                              

Vyvěšeno:                                 07. 06. 2013                                                Sejmuto:  30. 06. 2013