Kalendář událostí

<<  Červen 2018  >>
 po  út  st  čt  pá  so  ne 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Zápis 7.11.2016

č.j.   27/2016/js

Zápis ze zasedání zastupitelstva konaného dne 07. 11. 2016 od 19:00

 

Přítomni: J. Nusl, st.; J.Sojaková, D. Bartoš, R. Buchová, F. Karas, V. Kuba

Omluven: J. Táborská

 

Navržený program:

1) Program zasedání, jmenování ověřovatelů zápisu

2) Výměna obecního traktoru

3) Zadání ÚP obce Lešetice

4) Žádost p. Ing. Gabriely Vávrové o popisné číslo rodinného domku.

5) Odstranění stavby č.p. 31

6) Realizační dokumentace stavby – autobusová zastávka

7) Vodorovné dopravní značení křižovatky Lešetice – Konětopy  I/66

8) Rozpočtové opatření RO 4/2016

9) Návrh Rozpočtu obce Lešetice na r. 2017

 

Jednání:

ad 1) Program schůze byl schválen – v počtu pro 6 hlasů. Ověřovatelé zápisu D. Bartoš, R. Buchová  - schváleno v počtu 6 hlasů

ad 2) Starosta obce Lešetice seznámil zastupitelstvo obce s možností zakoupení traktoru. Nabídku traktoru přednesl Pavel Karas. Nabídku zastupitelstvo obce bude zvažovat s možností nákupu traktoru až v roce 2017.  – bereme na vědomí

ad 3) Zadání ÚP obce Lešetice -  Starosta obce Lešetice seznámil zastupitelstvo obce s připomínkami a vyjádřením, které uplatňují dotčené orgány a krajský úřad, jako nadřízený orgán. – schváleno v počtu 6 hlasů

ad 4) Žádost p. Ing. Gabriely Vávrové o popisné číslo rodinného domku. Žádosti bylo vyhověno a bude přiděleno č.p.83 – schváleno v počtu 6 hlasů

ad 5) Odstranění stavby č.p. 31 – Starosta obce Lešetice seznámil zastupitelstvo obce Lešetice s nutnými kroky k odstranění stavby č.p. 31 na základě Ohlášení odstranění stavby, včetně doložení příloh. Bude zadána poptávka na nabídku dokumentace bouracích prací a stavebního dozoru. – bereme na vědomí

ad 6) Realizační dokumentace stavby – autobusová zastávka. Starosta obce Lešetice seznámil zastupitelstvo obce Lešetice s realizací nové autobusové zastávky. Dle předpisů musí být zpracována realizační dokumentace stavby – autobusová zastávka, kterou musí zpracovat projektant dopravních staveb. – bereme na vědomí

ad 7) Starosta obce Lešetice seznámil zastupitelstvo obce s možností vodorovného dopravního značení křižovatky Lešetice – Konětopy  I/66 – bereme na vědomí

ad 8) Rozpočtové opatření RO 4/2016. Starosta obce Lešetice seznámil zastupitelstvo obce Lešetice nutností schválení rozpočtového opatření RO 4/2016 – z důvodu příjmy daně z příjmu fyzických osob, sběr a svoz komunálního odpadu a nákup ostatních služeb. - schváleno v počtu 6 hlasů

ad 9) Návrh Rozpočtu obce Lešetice na r. 2017 – starosta obce přečetl návrh Rozpočtu pro rok 2017. Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh rozpočtu pro rok 2017. Při zpracování ročního rozpočtu se vycházelo z Rozpočtového výhledu na r. 2015 – 2018. Rozpočet je navržen jako schodkový s tím, že schodek hospodaření bude uhrazen z finančních prostředků minulých let. - schváleno v počtu 6 hlasů

 

Usnesení:

ad 1) zastupitelstvo obce Lešetice schválilo program schůze a ověřovatele zápisu

Výsledek hlasování:                   Pro: 6               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 2) zastupitelstvo obce Lešetice bereme na vědomí

ad 3) zastupitelstvo obce Lešetice

I.berme na vědomí

Výsledek veřejného projednání návrhu zadání Územního plánu Lešetice,

II.souhlasí

S upravením návrhu zadání Územního plánu Lešetice dle výsledku veřejného projednání,

III.schvalujeme

V souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánu a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zadání Územního plánu Lešetice v předložené podobě.

 Výsledek hlasování:                  Pro: 6               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 4) zastupitelstvo obce Lešetice schválilo

Výsledek hlasování:                  Pro: 6               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 5) zastupitelstvo obce Lešetice bereme na vědomí 

ad 6) zastupitelstvo obce Lešetice bereme na vědomí 

ad 7) zastupitelstvo obce Lešetice bereme na vědomí   

ad 8) zastupitelstvo obce Lešetice schválilo

Výsledek hlasování:                  Pro: 6               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 9) zastupitelstvo obce Lešetice schválilo

Výsledek hlasování:                  Pro: 6               Proti: 0             Zdrželi se: 0

 

konec zastupitelstva 21:50

Ověřovatelé zápisu a usnesení:   D. Bartoš                                                     Starosta:   Jaromír Nusl, st.

                                               R. Buchová 

 

Vyvěšeno:                                 08. 11. 2016                                                Sejmuto:  30. 11. 2016