Kalendář událostí

<<  Červenec 2018  >>
 po  út  st  čt  pá  so  ne 
        1
  2  3  4  5  6  7  8
1112131415
171819202122
232526272829
31     

Zápis 5.12.2016

č.j.   29/2016/js

Zápis ze zasedání zastupitelstva konaného dne 05. 12. 2016 od 19:00

 

Přítomni: J. Nusl, st.; J.Sojaková, D. Bartoš, R. Buchová, F. Karas, V. Kuba

Omluven: J. Táborská

 

Navržený program:

1) Program zasedání, jmenování ověřovatelů zápisu

2) Žádost p. Petra Kolkuse o popisné číslo RD

3) Žádost p. Miroslava Trávníčka o popisné číslo RD

4) Rozpočet obce Lešetice na r. 2017

5) Cenová nabídka – bourací práce čp. 31

6) Plán k provedení inventarizace majetku obce Lešetice za rok 2016

 

Jednání:

ad 1) Program schůze byl schválen – v počtu pro 6 hlasů. Ověřovatelé zápisu F. Karas, V. Kuba  - schváleno v počtu 6 hlasů

ad 2) Žádost p. Kolkuse o popisné číslo rodinného domku. Žádosti bylo vyhověno a bude přiděleno č.p. 88 – schváleno v počtu 6 hlasů

ad 3) Žádost p. Trávníčka o popisné číslo rodinného domku. Žádosti bylo vyhověno a bude přiděleno č.p. 74 – schváleno v počtu 6 hlasů

ad 4) zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Rozpočet obce Lešetice na rok 2017 je navržen jako schodkový, s tím, že schodek hospodaření bude uhrazen z finančních prostředků minulých let – schváleno v počtu 6 hlasů

ad 5) starosta obce seznámil zastupitele s cenovou nabídkou bouracích prací, včetně odborného dozoru ing. Miroslav Klíma, odhadovaná cena je 10 tis. Kč – schváleno v počtu 6 hlasů

ad 6) starosta obce Lešetice vydal plán k provedení inventarizace majetku obce Lešetice za rok 2016, kontrolovat se bude veškerý majetek obce i pozemky. Inventarizační komise bude ve složení Nusl J., st. – člen komise; Karas F. – předseda komise a Sojak A. – člen komise. Inventarizace započne 12.12.2016 a skončena bude 28.12.2016, písemné doklady k vypracování konečné zprávy budou předány J. Nuslovi, st. do 30.12.2016 – schváleno v počtu pro 6 hlasů

 

Usnesení:

ad 1) zastupitelstvo obce Lešetice schválilo program schůze a ověřovatele zápisu

Výsledek hlasování:                   Pro: 6               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 2) zastupitelstvo obce Lešetice schválilo přidělení čísla popisného 88

Výsledek hlasování:                   Pro: 6               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 3) zastupitelstvo obce Lešetice schválilo přidělení čísla popisného 74

Výsledek hlasování:                   Pro: 6               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 4) zastupitelstvo obce Lešetice schválilo rozpočet na rok 2017 jako schodkový

Výsledek hlasování:                   Pro: 6               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 5) zastupitelstvo obce Lešetice schválilo cenovou nabídku bouracích prací k čp. 31

Výsledek hlasování:                   Pro: 6               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 6) zastupitelstvo obce Lešetice schválilo plánk inventarizaci majetku obce za rok 2016

Výsledek hlasování:                   Pro: 6               Proti: 0             Zdrželi se: 0

 

konec zastupitelstva 21:50

Ověřovatelé zápisu a usnesení:   F. Karas                                                       Starosta:   Jaromír Nusl, st.

                                               V. Kuba 

 

Vyvěšeno:                                 06. 12. 2016                                                Sejmuto:  31. 12. 2016