Kalendář událostí

<<  Červen 2018  >>
 po  út  st  čt  pá  so  ne 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Zápis 6.2.2017

č.j.   5/2017/js

Zápis ze zasedání zastupitelstva konaného dne 06. 02. 2017 od 19:00

Přítomni: J. Nusl, st.; J. Sojaková, D. Bartoš, R. Buchová, F. Karas, V. Kuba

Omluven: J. Táborská

 

Navržený program:

1) Program zasedání, jmenování ověřovatelů zápisu

2) Informace o projektu silniční komunikace okolo Příbrami ze směru od Plzně (p. Čechová)

3) Žádost K. Boukala a M. Čermákové o souhlas se stavebním záměrem

4) Žádost ENERGONU, s.r.o. Dobříš o souhlas s projektem stavby a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – zemní elektrifikace přípojek

5) Projednání žádosti o projektovou dokumentaci Veřejného osvětlení a rozhlasu

6) Nákup traktoru – Kupní smlouva

7) Komunální odpad v obci na r.2017 ( cena, známky, odvozce )

 

Jednání:

ad 1) Program schůze byl schválen – v počtu pro 6 hlasů. Ověřovatelé zápisu V. Kuba a F. Karas  - schváleno v počtu 6 hlasů

ad 2) předsedkyně Osadního výboru Žežice, paní Čechová seznámila zastupitele obce se situací týkající se plánovaného II. Části jihovýchodního obchvatu Příbrami – bereme na vědomí

ad 3) zastupitelé projednali žádost o souhlas se stavebním záměrem, týkající se p.č. 145/50 v k.ú. Lešetice – schváleno v počtu 6 hlasů

ad 4) starosta obce seznámil zastupitele s žádostí o souhlas s projektem stavby a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-6006899/VB/2 – schváleno v počtu 6 hlasů

ad 5) starosta obce seznámil zastupitele s žádostí o projektovou dokumentaci nového VO a rozhlasu. V této věci bude vyvoláno další jednání za účasti dotčených orgánů – schváleno v počtu 6 hlasů

ad 6) zastupitelé obce projednali kupní smlouvu na traktor Proxima 8441 s příslušenstvím – schváleno v počtu 6 hlasů

ad 7) pro zajištění svozu komunálního odpadu pro rok 2017, budou osloveny firmy zajišťující tento svoz. Po dodání cenových nabídek, proběhne výběrové řízení na poskytovatele svozu TKO – bereme na vědomí

 

Usnesení:

ad 1) zastupitelstvo obce Lešetice schválilo program schůze a ověřovatele zápisu

Výsledek hlasování:                  Pro: 6               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 2) zastupitelstvo obce Lešetice bereme na vědomí

ad 3) zastupitelstvo obce Lešetice schválilo program schůze a ověřovatele zápisu

Výsledek hlasování:                  Pro: 6               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 4) zastupitelstvo obce Lešetice schválilo program schůze a ověřovatele zápisu

Výsledek hlasování:                  Pro: 6               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 5) zastupitelstvo obce Lešetice schválilo program schůze a ověřovatele zápisu

Výsledek hlasování:                  Pro: 6               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 6) zastupitelstvo obce Lešetice schválilo program schůze a ověřovatele zápisu

Výsledek hlasování:                  Pro: 6               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 7) zastupitelstvo obce Lešetice bereme na vědomí

 

Konec zastupitelstva 21:50

Ověřovatelé zápisu a usnesení:  V. Kuba                                                       Starosta:    Jaromír Nusl, st. 

                                               F. Karas 

 

Vyvěšeno:                                07. 02. 2017                                                Sejmuto:   07. 02. 2017