Kalendář událostí

<<  Červen 2018  >>
 po  út  st  čt  pá  so  ne 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Zápis ze zasedání zastupitelstva 1.5.2017

č.j. 13/2017/js

Zápis ze zasedání zastupitelstva konaného dne 01. 05. 2017 od 19:00

 

Přítomni: J. Nusl, st.; J. Sojaková, D. Bartoš, F. Karas, V. Kuba, J. Táborská

Omluven: R. Buchová

 

Navržený program:

1) Program zasedání, jmenování ověřovatelů zápisu

2) Smlouva o dílo – projektová dokumentace Veřejné osvětlení – ENERGON Dobříš

3) Prodej přihrazených pozemků – pozvánka dotčených stran

4) NÚP obce Lešetice – dílčí etapa – společné jednání dotčených orgánů

 

Jednání:

ad 1) Program schůze byl schválen – v počtu pro 6 hlasů. Ověřovatelé zápisu D. Bartoš a F. Karas - schváleno v počtu 6 hlasů

ad 2) starosta obce informoval zastupitele o smlouvě o dílo, týkající se kabelového vedení veřejného osvětlení v obci Lešetice – konkrétně se jedná o západní část obce - schváleno v počtu 6 hlasů

ad 3) zastupitelé projednali a schválili další postup týkající se dokončení situace ohledně přihrazených obecních pozemků  -  schváleno v počtu 6 hlasů

ad 4) starosta obce informoval zastupitele o dalších krocích NÚP obce Lešetice – bereme na vědomí

 

Usnesení:

ad 1) zastupitelstvo obce Lešetice schválilo program schůze a ověřovatele zápisu

Výsledek hlasování:                  Pro: 6               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 2) zastupitelstvo obce Lešetice schválilo smlouvu o dílo na VO

Výsledek hlasování:                  Pro: 6               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 3) zastupitelstvo obce Lešetice schválilo další postup týkající se přihrazení obecních pozemků

Výsledek hlasování:                  Pro: 6               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 4)    zastupitelstvo obce Lešetice bere na vědomí 

 

 

Konec zastupitelstva 21:30

Ověřovatelé zápisu a usnesení:  D. Bartoš                                                     Starosta:    Jaromír Nusl, st.

                                              F. Karas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno:                                02. 05. 2017                                                Sejmuto:   31. 05. 2017