Kalendář událostí

<<  Červen 2018  >>
 po  út  st  čt  pá  so  ne 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Zápis ze zasedání zastupitelstva 3.7.2017

č.j.   19/2017/js

Zápis ze zasedání zastupitelstva konaného dne 3. 7. 2017 od 19:00

 

Přítomni: J. Nusl st., R. Buchová, D. Bartoš, J. Táborská, J. Sojaková, F. Karas, V. Kuba

Omluven:

 

Navržený program:

1) Program zasedání, jmenování ověřovatelů zápisu

2) Úprava terénu po demolici čp. 31, včetně zpevnění příjezdové komunikace k čp. 4

3) Koncepce likvidace odvalů po těžbě uranu na Příbramsku

4) Stanovení školského obvodu ZŠ Milín

5) Stavební záměr rodinného domu na p.č. 145/60 a 145/53 v k.ú. Lešetice

 

Jednání:

ad 1) Program schůze byl schválen – v počtu pro 7 hlasů. Ověřovatelé zápisu V. Kuba  a F. Karas - schváleno v počtu 7 hlasů

ad 2) zastupitelé obce projednali a schválili další postup terénních úprav, včetně zpevnění přístupové komunikace u zadní části k čp. 4. Zpevnění bude provedeno z důvodu odbagrování zmiňované části komunikace, ke kterému došlo při demolici čp. 31. Pozemek bude geodeticky zaměřen a následně bude provedeno oplocení pozemku – schváleno v počtu 7 hlasů

ad 3) starosta obce seznámil zastupitele s požadavkem  DIAMO s.p. k vyjádření se ke koncepci likvidace odvalů po těžbě uranu na Příbramsku. Zastupitelé se shodli na variantě IV, kterou vnímají jako nejméně zatěžující pro obec a okolí. Zároveň zastupitelé obce Lešetice preferují „Dlouhou verzi 8/5“ (tzn. přeprava 8 hod. denně a 5 dní v týdnu cca 21 let), o případné změně na tzv. „Krátkou verzi 24/7“, může být po vyhodnocení zkušebního provozu dále jednáno – schváleno v počtu 7 hlasů

ad 4) starosta obce seznámil zastupitele s požadavkem Obce Milín, jako zřizovatelem pro ZŠ a MŠ v Milíně, na vytvoření školského obvodu ke zmiňovaným institucím – bereme na vědomí

ad 5) zastupitelstvo obce odsouhlasilo stavební záměr rodinného domu pro stavebníky: Lenku Trávníčkovou a Martina Prokeše na p.č. 145/60 v k.ú. Lešetice; dále pak pro Trávníčka Michala a Trávníčkovou Moniku na p.č. 145/53 v k.ú. Lešetice – schváleno v počtu 7 hlasů

 

Usnesení:

ad 1) zastupitelstvo obce Lešetice schválilo program schůze a ověřovatele zápisu

Výsledek hlasování:                  Pro: 7               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 2) zastupitelstvo obce Lešetice schválilo další postup terénních úprav u čp. 31

Výsledek hlasování:                  Pro: 7               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 3) zastupitelstvo obce Lešetice schválilo variantu IV v Koncepci likvidace odvalů po těžbě uranu na Příbramsku

Výsledek hlasování:                  Pro: 7               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 4) zastupitelstvo obce Lešetice bereme na vědomí

ad 5) zastupitelstvo obce Lešetice schválilo stavební záměr rodinného domu na p.č. 145/60 a 145/53 v k. ú. Lešetice

Výsledek hlasování:                  Pro: 7               Proti: 0             Zdrželi se:

 

konec zastupitelstva 22:00

Ověřovatelé zápisu a usnesení:  V. Kuba                                                       Starosta:    Jaromír Nusl, st.

                                             F. Karas 

 

Vyvěšeno:                                4. 7. 2017                                                    Sejmuto:   31. 7. 2017