Kalendář událostí

<<  Únor 2019  >>
 po  út  st  čt  pá  so  ne 
      1  2  3
  7  8  910
14151617
21222324
28   

Úřední deska

Zápis ze zasedání zastupitelstva 4.9.2017

č.j.   31/2017/js

Zápis ze zasedání zastupitelstva konaného dne 4. 9. 2017 od 19:00

 

Přítomni: J. Nusl st., D. Bartoš, J. Sojaková, F. Karas, V. Kuba, R. Buchová, J. Táborská

Omluven: 

 

Navržený program:

1) Program zasedání, jmenování ověřovatelů zápisu

2) Informace o zaměření pozemku p.č. 46/1 bývalého č.p.31 a návrh jeho oplocení ze strany p. Holce

3) Demontáž vodoměru  bývalého domu č.p.31

4) Projektová dokumentace VO ve středové části obce, návrh zhotovitelské firmy

5) Registrace veřejných funkcionářů

 

Jednání:

ad 1) Program schůze byl schválen – v počtu pro 7 hlasů. Ověřovatelé zápisu J. Táborská a R. Buchová - schváleno v počtu 7 hlasů

ad 2) zastupitelé obce projednali na základě zpracovaného geodetického zaměření skutečného stavu pozemku p.č. 46/1 v k.ú. Lešetice návrh možného oplocení, včetně podezdívky, která bude realizována v nejbližším časovém horizontu, a to za použití tzv. ztraceného bednění – schváleno v počtu 7 hlasů

ad 3) zastupitelé obce projednali situaci ohledně případné demontáže vodoměru u bývalého čp. 31 – bude ještě předmětem dalšího jednání s 1. SčV Příbram – bereme na vědomí

ad 4) starosta obce seznámil zastupitele s projektovou dokumentací VO ve středové části obce, která byla vypracována firmou Energon Dobříš, následně proběhne zveřejnění záměru a výběr zhotovitele – schváleno v počtu 7 hlasů

ad 5) starosta obce seznámil zastupitele s platností zákona č. 159/2006 Sb. O střetu zájmu a novelou zákona č. 14/2017 Sb., týkající se nutnosti registrace veřejných funkcionářů – schváleno v počtu 7 hlasů

 

Usnesení:

ad 1) zastupitelstvo obce Lešetice schválilo program schůze a ověřovatele zápisu

Výsledek hlasování:                  Pro: 7               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 2) zastupitelstvo obce Lešetice schválilo realizaci oplocení a podezdívky u p.č 46/1 v k.ú. Lešetice

Výsledek hlasování:                  Pro: 7               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 3) zastupitelstvo obce Lešetice bereme na vědomí 

ad 4) zastupitelstvo obce Lešetice schválilo projektovou dokumentaci VO  

Výsledek hlasování:                  Pro: 7               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 5) zastupitelstvo obce Lešetice schválilo požadavek s registrací veřejných funkcionářů

Výsledek hlasování:                  Pro: 7               Proti: 0             Zdrželi se: 0

 

konec zastupitelstva 22:00

Ověřovatelé zápisu a usnesení:  J. Buchová                                                   Starosta:    Jaromír Nusl, st.

                                             J. Táborská

 

Vyvěšeno:                                5. 9. 2017                                                    Sejmuto:   30. 9. 2017