Kalendář událostí

<<  Únor 2019  >>
 po  út  st  čt  pá  so  ne 
      1  2  3
  7  8  910
14151617
21222324
28   

Úřední deska

Zápis ze zasedání zastupitelstva 2.10.2017

č.j.   36/2017/js

Zápis ze zasedání zastupitelstva konaného dne 2. 10. 2017 od 19:00

Přítomni: J. Nusl st., D. Bartoš, J. Sojaková, F. Karas, V. Kuba, R. Buchová, J. Táborská

Omluven:

 

Navržený program:

1) Program zasedání, jmenování ověřovatelů zápisu

2) Návrh výstavby podezdívky na p.č. 46/1 bývalého domu č.p.31 ze strany p. Holce

3) Cenové nabídky na zhotovení VO a VR ve středové části obce

4) RO4/2017

5) Stavební záměr na VO a VR

6) Vyjádření k částečné uzavírce komunikace ve středové části obce

7) Oplocení dětského hřiště

8) Stanovy Svazku obcí pro vodovody a kanalizace

 

Jednání:

ad 1) Program schůze byl schválen – v počtu pro 7 hlasů. Ověřovatelé zápisu V. Kuba a D. Bartoš - schváleno v počtu 7 hlasů

ad 2) zastupitelé obce projednali a schválili projekt týkající se oplocení a podezdívky pozemku p.č. 46/1 a p.č. 47 v k.ú. Lešetice. Podezdívka bude realizována dodavatelsky – schváleno v počtu 7 hlasů

ad 3) zastupitelé obce projednali a schválili cenovou nabídku na realizaci VO a VR ve středové části obce, předpokládané náklady spojené s realizací, jsou ve výši 350tis. Kč včetně DPH. Realizaci provede Energon Dobříš s.r.o.  - schváleno v počtu 7 hlasů

ad 4) zastupitelé obce projednali a schválili Rozpočtové opatření RO 04/2017, týkající se: příjmů z vydobytých prostor a výdajů na opravy veřejných sítí  – schváleno v počtu 7 hlasů

ad 5) starosta obce seznámil zastupitele se stavebním záměrem na VO a VR, realizace proběhne dle schváleného projektu, P-2017-008721 – schváleno v počtu 7 hlasů

ad 6) zastupitelé obce berou na vědomí částečnou uzavírku místní komunikace, a to z důvodu realizace VO a VR, dojde k informovanosti občanů obce, včetně podnikajících firem. Uzavírka bude probíhat průběžně, dle potřeb realizace, v období od října do prosince – bereme na vědomí

ad 7) zastupitelé projednali požadavek paní Janíkové, týkající se zamezení přehazovaní míčů, do jejich zahrady a následný vstup dětí ne jejich pozemek. Zde volně pobíhají domácí zvířata, která mohu být nebezpečná. Celá záležitost bude projednána osobně na místě, včetně návrhu na řešení vzniklé situace – bereme na vědomí

ad 8) starosta obce přečetl Stanovy Svazku obcí pro vodovody a kanalizace – schváleno v počtu 7 hlasů

 

Usnesení:

ad 1)    zastupitelstvo obce Lešetice schválilo program schůze a ověřovatele zápisu

Výsledek hlasování:                  Pro: 7               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 2)    zastupitelstvo obce Lešetice schválilo realizaci oplocení a podezdívky

Výsledek hlasování:                  Pro: 7               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 3)    zastupitelstvo obce Lešetice schválilo realizaci VO a VR

Výsledek hlasování:                  Pro: 7               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 4)    zastupitelstvo obce Lešetice schválilo RO 04/2017  

Výsledek hlasování:                  Pro: 7               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 5)    zastupitelstvo obce Lešetice schválilo stavební záměr VO a VR  

Výsledek hlasování:                  Pro: 7               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 6)    zastupitelstvo obce Lešetice bereme na vědomí 

ad 7)    zastupitelstvo obce Lešetice bereme na vědomí 

ad 8)    zastupitelstvo obce Lešetice schválilo Stanovy Svazku obcí pro vodovody a kanalizace

Výsledek hlasování:                  Pro: 7               Proti: 0             Zdrželi se: 0

 

konec zastupitelstva 22:00

Ověřovatelé zápisu a usnesení:  V. Kuba                                                       Starosta:    Jaromír Nusl, st.

                                             D. Bartoš                                                                                                                            

Vyvěšeno: 3. 10. 2017                                                                                                 Sejmuto: 31. 10. 2017