Kalendář událostí

<<  Červenec 2019  >>
 po  út  st  čt  pá  so  ne 
  2  3  4  5  6  7
  81011121314
15161718192021
222425262728
293031    

Úřední deska

Zápis ze zasedání zastupitelstva 4.12.2017

č.j.  41/2017/js

Zápis ze zasedání zastupitelstva konaného dne 04. 12. 2017 od 19:00

 

Přítomni: J. Nusl, st.; J. Sojaková, D. Bartoš, F. Karas, V. Kuba, R. Buchová

Omluveni: J. Táborská 

 

Navržený program:

1) Program zasedání, jmenování ověřovatelů zápisu

2) Informace o záměru společnosti MOPLAST

3) Rozpočet na r. 2018

4) Obecně závazná vyhláška obce Milína – školské obvody

    Smlouvy o vytvoření společného školského obvodu

5) Projednání převodu peněžní hotovosti za kovošrot pro SDH Lešetice za r. 2016 a 2017.

6) Nákup doplňků pro obecní traktor - čelní nakladač (vidle, lopata)

7) Plán k provedení inventarizace majetku obce Lešetice za rok 2017

 

Jednání:

ad 1) Program schůze byl schválen – v počtu pro 6 hlasů. Ověřovatelé zápisu R. Buchová a F. Karas - schváleno v počtu 6 hlasů

ad 2) ing. Šmíd seznámil zastupitele se záměrem společnosti MOPLAST, a to s výstavbou nové haly, která bude primárně určena pro skladovací a logistické prostory. Výstavba je v souladu s ÚP obce  – bereme na vědomí

ad 3) zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Rozpočet obce Lešetice na rok 2018. Je navržen jako schodkový, s tím, že schodek hospodaření bude uhrazen z finančních prostředků minulých let – schváleno v počtu 6 hlasů

ad 4) starosta obce seznámil zastupitele s Obecně závaznou vyhláškou, týkající se vytvoření školského obvodu a Smlouvami o vytvoření společného školského obvodu spádové školy:  ZŠ Milín - 1 stupeň; ZŠ Milín – 2 stupeň a MŠ Milín – schváleno v počtu 6 hlasů

ad 5) zastupitelé obce projednali a schválili převod peněžních prostředků, situace bude osobně dořešena se starostou SDH Lešetice  – bereme na vědomí

ad 6) zastupitelé obce projednali a schválili nákup doplňků pro obecní traktor – schváleno v počtu 5 hlasů; 1 se zdržel

ad 7) starosta obce Lešetice vydal plán k provedení inventarizace majetku obce Lešetice za rok 2017, kontrolovat se bude veškerý majetek obce i pozemky. Inventarizační komise bude ve složení Nusl J., st. – člen komise; Karas F. – předseda komise a Sojak A. – člen komise. Inventarizace započne 11.12.2017 a skončena bude 29.12.2017, písemné doklady k vypracování konečné zprávy budou předány J. Nuslovi, st. do 31.12.2017 – schváleno v počtu pro 6 hlasů

 

Usnesení:

ad 1)    zastupitelstvo obce Lešetice schválilo program schůze a ověřovatele zápisu

Výsledek hlasování:                  Pro: 6               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 2)    zastupitelstvo obce Lešetice bere na vědomí 

ad 3)    zastupitelstvo obce Lešetice schválilo rozpočet na rok 2018 jako schodkový

Výsledek hlasování:                  Pro: 6               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 4)    zastupitelstvo obce Lešetice schválilo obecně závaznou vyhlášku pro vytvoření školského obvodu

Výsledek hlasování:                  Pro: 6               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 5)    zastupitelstvo obce Lešetice bere na vědomí 

ad 6)    zastupitelstvo obce Lešetice schválilo nákup doplňků pro obecní traktor 

Výsledek hlasování:                  Pro: 5               Proti: 0             Zdrželi se: 1

ad 7)    zastupitelstvo obce Lešetice schválilo plánk inventarizaci majetku obce za rok 2017

Výsledek hlasování:                  Pro: 6               Proti: 0             Zdrželi se: 0

 

konec zastupitelstva 21:50

Ověřovatelé zápisu a usnesení:  R. Buchová                                                  Starosta:    Jaromír Nusl, st.

                                              F. Karas 

 

Vyvěšeno:                                05. 12. 2017                                                Sejmuto:   31. 12. 2017