Kalendář událostí

<<  Květen 2019  >>
 po  út  st  čt  pá  so  ne 
    2  3  4  5
  6  7  8  91012
1516171819
20212223242526
27293031  

Úřední deska

Zápis ze zasedání zastupitelstva 8.1.2018

č.j.  2/2018/js

Zápis ze zasedání zastupitelstva konaného dne 08. 01. 2018 od 19:00

 

Přítomni:          J. Nusl, st.; J. Sojaková, D. Bartoš, F. Karas, V. Kuba, R. Buchová

Omluveni:         J. Táborská

 

Navržený program:

1) Program zasedání, jmenování ověřovatelů zápisu

2) Poplatky za odpady v obci Lešetice na r. 2018

3) Zastávka a čekárna hromadné autobusové dopravy

4) Úprava prostranství kolem kapličky

5) Různé – INFO  (Dětský karneval 11.02.2018 od 14:00 hod)

 

Jednání:

ad 1) Program schůze byl schválen – v počtu pro 6 hlasů. Ověřovatelé zápisu V. Kuba a D. Bartoš - schváleno v počtu 6 hlasů

ad 2) starosta obce seznámil zastupitele s výší poplatku za odvoz TKO pro rok 2018, který činí za číslo popisné 1 770,- Kč za jednu známku.

Zastupitelstvo projednalo a odsouhlasilo příspěvek za jednu nádobu na jedno číslo popisné v částce 470,- Kč a doplatek občana bude ve výši 1 300,- Kč za jednu nádobu.

Sleva na známku je pouze na osobu s trvalým pobytem v obci Lešetice. Na druhou a další nádobu nebude obec přispívat. Doplatek je kalkulován v kontextu celkových nákladů na svoz veškerých komodit - schváleno v počtu 6 hlasů

ad 3) zastupitelé obnovili jednání ohledně výstavby autobusové zastávky, čekárny – bude řešeno s odborem dopravy v Příbrami – bereme na vědomí

ad 4) starosta obce seznámil zastupitele s návrhem úpravy prostranství kolem kapličky na návsi. Bude zajištěna cenová nabídka – bereme na vědomí

 

Usnesení:

ad 1) zastupitelstvo obce Lešetice schválilo program schůze a ověřovatele zápisu

Výsledek hlasování:                  Pro: 6               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 2) zastupitelstvo obce Lešetice schválilo výši poplatku TKO pro rok 2018

Výsledek hlasování:                  Pro: 6               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 3) zastupitelstvo obce Lešetice bereme na vědomí

ad 4) zastupitelstvo obce Lešetice bereme na vědomí

 

konec zastupitelstva 21:50

Ověřovatelé zápisu a usnesení:  V. Kuba                                                       Starosta:    Jaromír Nusl, st.

                                            D. Bartoš                                                                    

 

Vyvěšeno:                                09. 01. 2018                                                Sejmuto:   31. 1. 2018