Kalendář událostí

<<  Květen 2019  >>
 po  út  st  čt  pá  so  ne 
    2  3  4  5
  6  7  8  91012
1516171819
20212223242526
27293031  

Úřední deska

Zápis ze zasedání zastupitelstva 5.2.2018

č.j.  3/2018/js

Zápis ze zasedání zastupitelstva konaného dne 05. 02. 2018 od 19:00

Přítomni: J. Nusl, st.; J. Sojaková, D. Bartoš, F. Karas, V. Kuba, R. Buchová

Omluveni: J. Táborská

 

Navržený program:

1) Program zasedání, jmenování ověřovatelů zápisu

2) Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram, projednání členství ve svazku

3) Zimní údržba místních komunikací – obecních i soukromých

4) Silniční značení místních komunikací – zimní opatření

5) Žádost o informace k problematice rušení nočního klidu

 

Jednání:

ad 1) Program schůze byl schválen – v počtu pro 6 hlasů. Ověřovatelé zápisu R. Buchová a F. Karas - schváleno v počtu 6 hlasů

ad 2) zastupitelstvo obce Lešetice projednalo a souhlasí, se vstupem obce Lešetice, do Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram, IČ 04513151 a zároveň souhlasí se stanovami tohoto svazku. Zastupitelstvo dále deleguje starostu obce Lešetice k zastupování obce Lešetice v orgánech Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram. Zastupitelstvo dále pověřuje starostu k podání žádosti o přijetí, za člena tohoto svazku - schváleno v počtu 6 hlasů

ad 3) zastupitelé obce projednali podmínky zimní údržby v obci. Bylo rozhodnuto, že obec zajišťuje údržbu místních obslužných komunikací, a to za předpokladu, že komunikace není blokována parkováním dopravních prostředků – schváleno v počtu 6 hlasů

ad 4) starosta obce seznámil zastupitele s návrhem dopravního silničního značení na místních komunikacích v zimním období – bereme na vědomí

ad 5) starosta obce seznámil zastupitele s žádostí PČR Milín, ohledně řešení problematiky rušení nočního klidu. Problematika rušení nočního klidu, je v obci řešena v souladu s aktuálně platnou zákonnou úpravou – bereme na vědomí

 

Usnesení:

ad 1) zastupitelstvo obce Lešetice schválilo program schůze a ověřovatele zápisu

Výsledek hlasování:                  Pro: 6               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 2) zastupitelstvo obce Lešetice schválilo vstup obce Lešetice do Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram

Výsledek hlasování:                  Pro: 6               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 3) zastupitelstvo obce Lešetice schválilo podmínky zimní údržby v obci

Výsledek hlasování:                  Pro: 6               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 4) zastupitelstvo obce Lešetice bereme na vědomí

ad 5) zastupitelstvo obce Lešetice bereme na vědomí

 

konec zastupitelstva 21:50

Ověřovatelé zápisu a usnesení:  R. Buchová                                                  Starosta:    Jaromír Nusl, st.

                                              F. Karas

 

Vyvěšeno:                                06. 02. 2018                                                Sejmuto:   28. 02. 2018