Kalendář událostí

<<  Červenec 2019  >>
 po  út  st  čt  pá  so  ne 
  2  3  4  5  6  7
  81011121314
15161718192021
222425262728
293031    

Úřední deska

Zápis ze zasedání zastupitelstva 4.6.2018

č.j.   15/2018/js

Zápis ze zasedání zastupitelstva konaného dne 4. 6. 2018 od 19:00

Přítomni: J. Nusl st., R. Buchová, D. Bartoš, J. Sojaková, F. Karas, V. Kuba

Omluven: J. Táborská

 

Navržený program:

1) Program zasedání, jmenování ověřovatelů zápisu

2) Přezkoumání hospodaření obce Lešetice za r. 2017

3) Závěrečný účet obce Lešetice za r. 2017

4) Účetní závěrka obce Lešetice za r. 2017

5) Přezkoumání hospodaření obce Lešetice za r. 2018 externí firmou

6) Strategický plán rozvoje sportu v Lešeticích do roku 2023

7) Rozpočtový výhled obce Lešetice  2019-2024

8) Žádost o souhlas se stavebním záměrem rodinného domu – manželé Lacinovi

9) Dodatek smlouvy č. 7 – Arriva transport a.s. – dopravní obslužnost

10) Cenová nabídka – podezdívka u bývalého čp. 31

 

Jednání:

ad 1) Program schůze byl schválen – v počtu pro 6 hlasů. Ověřovatelé zápisu R. Buchová a D. Bartoš - schváleno v počtu 6 hlasů

ad 2) starosta obce seznámil zastupitele se Zprávou o přezkoumání hospodaření obce Lešetice za rok 2017. Zpráva o výsledku hospodaření byla schválena obecním zastupitelstvem s výhradami. Nápravná opatření budou písemně sdělena odboru kontroly KÚ Praha – schváleno v počtu 6 hlasů

ad 3) starosta obce seznámil zastupitele se Závěrečným účtem obce Lešetice za rok 2017. Závěrečný účet byl schválen obecním zastupitelstvem bez výhrad – schváleno v počtu 6 hlasů

ad 4) starosta obce seznámil zastupitele s Účetní závěrkou obce Lešetice za rok 2017. Účetní závěrka byla schválena obecním zastupitelstvem v plném jejím rozsahu, neboť se zjistilo, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu skutečností posuzovaných podle § 4, zákona 128/2000 Sb., věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. – schváleno v počtu 6 hlasů

ad 5) zastupitelstvo obce odsouhlasilo pro přezkoumání hospodaření za r. 2018 firmu AUDIT OBCE, s.r.o. Příbram – schváleno v počtu 6 hlasů

ad 6) zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Strategický plán rozvoje sportu v obci do roku 2023 – schváleno v počtu 6 hlasů

ad 7) zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtový výhled obce Lešetice na rok 2019 -2024 – schváleno v počtu 6 hlasů

ad 8) zastupitelstvo obce projednalo žádost se stavebním záměrem na p.č. 179/22 v k.ú. Lešetice – schváleno v počtu 6 hlasů

ad 9) zastupitelé obce projednali a schválili dodatek ke smlouvě č. 7 s Arriva transport a.s. – zajišťující dopravní obslužnost – schváleno v počtu 6 hlasů

ad 10) zastupitelé obce projednali cenovou nabídku pro podezdívku, u bývalého čp. 31 – bude předmětem dalšího jednání, následně bude po schválení sepsána smlouva o dílo – bereme na vědomí

 

Usnesení:

ad 1) zastupitelstvo obce Lešetice schválilo program schůze a ověřovatele zápisu

Výsledek hlasování:                  Pro: 6               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 2) zastupitelstvo obce Lešetice schválilo zprávu o výsledku hospodaření obce Lešetice za rok 2017 s výhradami

Výsledek hlasování:                  Pro: 6               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 3) zastupitelstvo obce Lešetice schválilo Závěrečný účet za rok 2017

Výsledek hlasování:                  Pro: 6               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 4) zastupitelstvo obce Lešetice schválilo Účetní závěrku obce Lešetice za rok 2017

Výsledek hlasování:                  Pro: 6               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 5) zastupitelstvo obce Lešetice schválilo externí firmu AUDIT OBCE s.r.o. pro přezkoumání hospodaření obce Lešetice za r. 2018

Výsledek hlasování:                  Pro: 6               Proti: 0             Zdrželi se:

ad 6) zastupitelstvo obce Lešetice schválilo strategický plán sportu

Výsledek hlasování:                  Pro: 6               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 7) zastupitelstvo obce Lešetice schválilo Rozpočtový výhled obce Lešetice na rok 2019 - 2024

Výsledek hlasování:                  Pro: 6               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 8) zastupitelstvo obce Lešetice schválilo stavební záměrem na p.č. 179/22 v k.ú. Lešetice  

Výsledek hlasování:                  Pro: 6               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 9) zastupitelstvo obce Lešetice schválilo dodatek ke smlouvě č. 7 s Arriva transport a.s.    

Výsledek hlasování:                  Pro: 6               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 10) zastupitelstvo obce Lešetice bereme na vědomí

 

konec zastupitelstva 22:00

Ověřovatelé zápisu a usnesení:  R. Buchová                                                  Starosta:    Jaromír Nusl, st.

                                              D. Bartoš

 

Vyvěšeno:                                5. 6. 2018                                                    Sejmuto:   30. 6. 2018