Kalendář událostí

<<  Září 2019  >>
 po  út  st  čt  pá  so  ne 
        1
  4  5  6  7  8
  9101112131415
161819
23242526272829
30      

Úřední deska

Zápis ze zasedání zastupitelstva 9.7.2018

č.j.   19/2018/js

Zápis ze zasedání zastupitelstva konaného dne 9. 7. 2018 od 19:00

Přítomni: J. Nusl st., R. Buchová, D. Bartoš, J. Sojaková, F. Karas, V. Kuba

Omluven: J. Táborská

 

Navržený program:

1) Program zasedání, jmenování ověřovatelů zápisu

2) Stavební záměr výstavby haly – ing. M. Šmíd

3) Využití obecního vodohospodářského investičního majetku

4) RO 02/2018

5) Dohoda o dílo – podezdívka s oplocením na p.č. 46/1 (býv. č.p.31)

6) Rozvojový plán obce Lešetice

7) Dopravní značení v obci Lešetice

8) Likvidace porostu „bolševičníku“

9) Deratizace v obci

 

Jednání:

ad 1) Program schůze byl schválen – v počtu pro 6 hlasů. Ověřovatelé zápisu F. Karas a V. Kuba - schváleno v počtu 6 hlasů

ad 2) zastupitelé obce projednali stavební záměr – skladovací hala a přidružená výroba, ing. Šmída, na p.č. 260; 261; 262 a 263 v k.ú. Lešetice – schváleno v počtu 6 hlasů

ad 3) zastupitelé obce projednali Rozhodnutí o změně činnosti Svazku pro vodovody a kanalizace Příbram. Po důkladném zvážení, budeme požadovat modelovou simulaci výpočtu přijatého nájemného, od provozovatele, které by případně náleželo obci a zároveň zahájíme jednání s 1. SčV a.s. ohledně možnosti vyjednávání výše vodného – bereme na vědomí

ad 4) zastupitelé schválili RO 02/2018 týkající se výdajů, a to na dopravní obslužnost a územní plán obce – schváleno v počtu 6 hlasů

ad 5) zastupitelstvo obce odsouhlasilo dohodu o dílo na podezdívku s oplocením na p.č. 46/1 v k.ú. Lešetice (bývalé čp. 31). Součástí dohody, je schválení i cenového rozpočtu, předpokládaná cena je 65 tis. Kč včetně DPH – schváleno v počtu 6 hlasů

ad 6) zastupitelstvo obce projednalo a schválilo předání k vypracování rozvojového plánu obce Lešetice, ORP Příbram – schváleno v počtu 6 hlasů

ad 7) zastupitelstvo obce schválilo cenovou nabídku na instalaci zimního dopravního značení – schváleno v počtu 6 hlasů

ad 8) zastupitelstvo obce projednalo situaci ohledně likvidace „bolševičníku“ - křídlatka, bude řešeno svépomocí – bereme na vědomí

ad 9) zastupitelé obce schválili plošnou deratizaci hlodavců – schváleno v počtu 6 hlasů

 

Usnesení:

ad 1) zastupitelstvo obce Lešetice schválilo program schůze a ověřovatele zápisu

Výsledek hlasování:                  Pro: 6               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 2) zastupitelstvo obce Lešetice schválilo stavební záměr – skladovací hala

Výsledek hlasování:                  Pro: 6               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 3) zastupitelstvo obce Lešetice bereme na vědomí

ad 4) zastupitelstvo obce Lešetice schválilo RO 02/2018

Výsledek hlasování:                  Pro: 6               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 5) zastupitelstvo obce Lešetice schválilo dohodu o dílo a cenový rozpočet

Výsledek hlasování:                  Pro: 6               Proti: 0             Zdrželi se:

ad 6) zastupitelstvo obce Lešetice schválilo předání zpracování Rozvojového plánu obce na ORP Příbram

Výsledek hlasování:                  Pro: 6               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 7) zastupitelstvo obce Lešetice schválilo cenovou nabídku na instalaci zimního dopravního značení

Výsledek hlasování:                  Pro: 6               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 8) zastupitelstvo obce Lešetice bereme na vědomí 

ad 9) zastupitelstvo obce Lešetice schválilo plošnou deratizaci           

Výsledek hlasování:                  Pro: 6               Proti: 0             Zdrželi se: 0

 

konec zastupitelstva 22:00 

Ověřovatelé zápisu a usnesení:  F. Karas                                                      Starosta:    Jaromír Nusl, st.

                                              V. Kuba                                                                                  

                                                                                                                                 

vyvěšeno:                                10. 7. 2018                                                  Sejmuto:   31. 7. 2018