Kalendář událostí

<<  Srpen 2019  >>
 po  út  st  čt  pá  so  ne 
     1  2  3  4
  5  7  8  91011
131415161718
192122232425
2627282930 

Úřední deska

Zápis ze zasedání zastupitelstva 6.8.2018

č.j.   21/2018/jn

Zápis ze zasedání zastupitelstva konaného dne 6. 8. 2018 od 19:00

Přítomni: J. Nusl st., R. Buchová, D. Bartoš, F. Karas, V. Kuba

Omluven: J. Táborská, J. Sojaková

 

Navržený program:

1) Program zasedání, jmenování ověřovatelů zápisu

2) Oprava povrchu vozovky - uzavírka silnice č.III/307 v obci Lešetice

3) Přejezd na pozemku 267/1 v k.ú. Lešetice – silnice č. III/11815

4) Dohoda o dílo – podezdívka s oplocením na p.č. 46/1 ( býv. č.p.31 )

5) Cenové nabídky přístavby OÚ

 

Jednání:

ad 1) Program schůze byl schválen – v počtu pro 5 hlasů. Ověřovatelé zápisu R. Buchová, D. Bartoš   - schváleno v počtu 5 hlasů

ad 2) Oprava povrchu vozovky proběhne od 15.8. do 24.8.2018. Bude provedena úplná uzavírka komunikace napříč obcí (od autobusové zastávky na křižovatku památník Vojna, šachta č.4). Občané budou informováni letáčkem.  – schváleno v počtu 5 hlasů

ad 3) zastupitelé obce projednali informace v souvislosti s opravou přejezdového mostku na pozemku p.č. 267/1 – silnice č. III/11815 v k.ú. Lešetice. Účelem opravy mostku je přejezd zemědělské techniky za silnice III/11815 na pozemky p.č. 268/1, 268/7 a 268/11. V přejezdovém mostku bude uložena trubka o průměru 60 cm a mostek bude mít postranní betonová vyztužení. S ohledem na uvedené skutečnosti, obec Lešetice s opravou mostku na silnici č. III/11815 souhlasí – schváleno v počtu 5 hlasů

ad 4) Dohoda o dílo – podezdívka s oplocením na p.č. 46/1 bude s platností od 1.9.2018. – schváleno v počtu 5 hlasů

ad 5) Zastupitelé projednali možnost vytvoření cenové nabídky na zpracování projektu přístavby obecního úřadu. Budou osloveni projektanti a informace vyvěšena na stránkách obce. – bereme na vědomí v počtu 5 hlasů

 

Usnesení:

ad 1) zastupitelstvo obce Lešetice schválilo program schůze a ověřovatele zápisu

Výsledek hlasování:                  Pro: 5               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 2) zastupitelstvo obce Lešetice schválilo

Výsledek hlasování:                  Pro: 5               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 3) zastupitelstvo obce Lešetice schválilo opravu mostku na silnici č. III/11815

 Výsledek hlasování:                 Pro: 5               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 4) zastupitelstvo obce Lešetice schválilo

Výsledek hlasování:                  Pro: 5               Proti: 0             Zdrželi se: 0

ad 5) zastupitelstvo obce bere na vědomí

 

konec zastupitelstva 20:30

Ověřovatelé zápisu a usnesení:  R. Buchová                                                  Starosta:    Jaromír Nusl, st.

                                              D. Bartoš                                                                                

                                                                                                                                 

Vyvěšeno:                                07. 08. 2018                                                Sejmuto:   31. 08. 2018