Kalendář událostí

<<  Únor 2019  >>
 po  út  st  čt  pá  so  ne 
      1  2  3
  7  8  910
14151617
212224
28   

Úřední deska

Zápis 5.10.2012

č.j. 28/2012/js

Zápis ze zasedání zastupitelstva konaného dne 05. 10. 2012 od 19:00

Přítomni:   J. Nusl; J. Svádová; Fr. Karas; H. Hájková; B. Kratochvílová; D. Bartoš; P. Karas

Omluven:  

 

Navržený program:

1)  Schválení programu schůze + ověřovatelů zápisu

2) Projednání převodu pozemků od DIAMO s.p.

3)  Došlá pošta

Jednání:

        ad 1)    program schůze byl schválen – v počtu pro 7 hlasů. Ověřovatelé zápisu H. Hájková a B. Kratochvílová 

        ad 2)     zastupitelstvo obce Lešetice projednalo smlouvu od DIAMO s.p. týkající se bezúplatného převodu pozemků. V dané záležitosti se uskutečnilo dne 13. 9. 2012 ústní jednání, kterého se za DIAMO s.p. zúčastnili ing. Klierová a ing. Hešnaur. Na základě tohoto ústního jednání a zhodnocení stavu nabízených pozemků (nepřijatelný stav komunikace, nefunkční odtok dešťové vody z komunikace do Příbramského potoka), do kterých ze strany DIAMO s.p. je nereálné investovat, se zastupitelstvo obce rozhodlo převod pozemků odmítnout – schváleno v počtu 7 hlasů 

         ad 3)     písemné potvrzení o zaregistrování kupní smlouvy týkající se prodeje p.č. 145/23 v k.ú. Lešetice. Novým vlastníkem je ing. G. Šimánková, právní účinky vkladu dne 25.9.2012

 

Usnesení:

          ad 1)    zastupitelstvo obce Lešetice schválilo program schůze a ověřovatele zápisu

Výsledek hlasování:                   Pro: 7               Proti: 0             Zdrželi se: 0 

         ad 2)     zastupitelstvo obce Lešetice zamítlo bezúplatný převod pozemků od DIAMO s.p.

Výsledek hlasování:                   Pro: 0               Proti: 7             Zdrželi se: 0

 

konec zastupitelstva 22:00

 

Ověřovatelé zápisu a usnesení:   H. Hájková, B. Kratochvílová                                                    Starosta:   Jaromír Nusl

 

Vyvěšeno:                                 06. 10. 2012                                                Sejmuto:  31. 10. 2012